"ร่วมกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังยาเสพติด" รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563


"ร่วมกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังยาเสพติด" รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” Save Zone , No New Face.

#สำนักงานเขตมีนบุรี #26มิถุนายน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก #สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด