ป้อมปราบฯ กำหนดตรวจพื้นที่ 22 มิ.ย. นี้


 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขตกำหนดตรวจพื้นที่ ในวันที่ 22 มิ.ย. 63 ถนนกรุงเกษม (แยกนพวงศ์ – สะพานเจริญสวัสดิ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นปัญหาเดือดร้อนหรือเหตุรำคาญ สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  โทร. 0 2281 6117 หรือ สายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง