ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจจะร่วมบุญผ้าป่ารีไซเคิล


#เขตคลองเตย จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
สำนักงานเขตคลองเตยกำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล "ขยะสร้างบุญ" เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ทอดถวาย ณ วัดคลองเตยใน ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจจะร่วมบุญผ้าป่ารีไซเคิล สามารถนำขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษทุกชนิด แก้ว โลหะ อลูมิเนียม และ พลาสติกประเภทต่างๆ หรือปัจจัย โดยนำไปบริจาคได้ที่ #ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย ชั้น 6
#การกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ และลดใช้ทรัพยากร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) NOW "ทำจริง เห็นผลจริง"