#คันนายาว >> เชิญร่วมกิจกรรม คันนายาว คลองหลอแหล


#คันนายาว >> เชิญร่วมกิจกรรม คันนายาว คลองหลอแหล

นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมคันนายาวรวมใจรักษ์คลองหลอแหล ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีพิธีเปิด ณ ลานวัฒนธรรมเขตคันนายาว ซอยเสรีไทย 52

ภายในงาน จะมีการปั่นจักรยานรอบบึงเสรีไทย และริมคลองหลอแหล ซอยเสรีไทย 83

เยี่ยมชมร้านค้า OTOP ร้านค้าเกษตรชุมชน เลือกซื้อสินค้า โดนจัดแบบตลาดนัดชุมชน

กิจกรรมคัดแยกขยะ

กิจกรรมสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ

การประชาสัมพันธ์มิให้รุกล้ำที่สาธารณะ เป็นต้น

#โครงการคันนายาวรวมใจรักษ์คลองหลอแหล

แล้วพบกันนะคะ