เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ชุมชนในพื้นที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ณ ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง และชุมชนสะพานหัน ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรม ได้แก่ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนน กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ริมคลอง กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กิจกรรมเทน้ำหมักและเก็บขยะในคลองโอ่งอ่าง โดยให้จิตอาสาสวมเสื้อสีฟ้า สวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราขทาน รวมพลกัน ณ บริเวณสะพานหัน แขวงจักรวรรดิ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2237 4541 หรือ 0 2233 1224 – 8 ต่อ 7196 (ในวันและเวลาราชการ)