ดุสิตนัดวันทิ้งนัดวันเก็บขยะชิ้นใหญ่ 15 ส.ค. 63


สำนักงานเขตดุสิต กำหนดนัดวันทิ้งนัดวันเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย จากบ้านเรือนประชาชนในชุมชน และหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตดุสิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยตามหลัก 3R และป้องกันการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ฯ ไปทิ้งในที่ว่างที่สาธารณะหรือแหล่งน้ำ จึงได้กำหนดวันนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ ในวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชุมชนอ้อย

           จึงขอความร่วมเจ้าของบ้าน และประชาชนที่ประสงค์จะทิ้งขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุด ยางรถยนต์ เสื้อผ้า ที่นอน ฯลฯ นำมาวางไว้บริเวณจุดรวมที่ชุมชนกำหนด หรือวางหน้าบ้านตนเอง ก่อนเวลา 09.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตดุสิต โทร. 0 2585 9983