#มีนบุรี #อบรมฟรี #วิชาช่าง 🧰 หลากหลาย #หลักสูตร160 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/64


 #มีนบุรี #อบรมฟรี #วิชาช่าง 🧰 หลากหลาย #หลักสูตร160 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/64

>> นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) เปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพหลักสูตร 160 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2564 ซึ่งผู้เข้าอบรมหลายรุ่นที่ผ่านมาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างดี 

วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
1.เสริมสวย 
2.ตัดผมชาย 
3.ตัดเสื้อสตรี 
4.ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5.แพทเทิร์น 
6.เย็บจักรอุตสาหกรรม และ 
7.ดีไซน์ 

>> หลักสูตร 160 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์ อบรมระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2563 (32 วัน) เวลา 09.00-15.00 น. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 ตุลาคม 2563

>> หลักสูตร 160 ชั่วโมง วันเสาร์-อาทิตย์ อบรมระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2563 (20 วัน) เวลา 08.00-17.00 น. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2563

>> ผู้สนใจสมัครได้ตามวันเวลาดังกล่าว โดยใช้หลักฐานได้แก่ รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) โทร. 02-540-4375-6 หรือ facebook : https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-1625990657506185/

***********
ปชส. เขตมีนบุรี รายงาน