ดุสิตเชิญชวนนำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


         สำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (สโมสรวัฒนธรรมหญิง) และศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด ทองคำ – บำเพ็ญ กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 7 - 18 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 

         จึงขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 0 2243 0895 หรือ 0 2243 5311 ต่อ 5421