ป้อมปราบฯ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี 8 - 18 ก.ย. นี้


เขตร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 20 จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงฟรี ระหว่างวันที่ 8 - 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ดังนี้
วันที่ 8 ก.ย. ชุมชนมัสยิดมหานาค ซอยแม้นศรี
วันที่ 9 ก.ย. ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ วัดสุนทรธรรมทาน ซอยนครสวรรค์ 1
วันที่ 10 ก.ย. ชุมชนบ้านบาตร ชุมชนวังแดง วัดพระพิเรนทร์ แฟลตบ้านบาตร
วันที่ 11 ก.ย. วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ชุมชนข้างวัดเทพศิรินทร์ วัดพลับพลาชัย ซอยสวนมะลิ 1 (แฟลต 6 ชั้น)
วันที่ 14 ก.ย. ซอยนาคบำรุง ชุมชนบ้านดอกไม้ ตลาดวรจักร
วันที่ 15 ก.ย. ซอยกรกฎาคม ซอยมังกร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ชุมชนวัดสระเกศ
วันที่ 16 ก.ย. ชุมชนศุภมิตร 1, 2 ตลาดนางเลิ้ง
วันที่ 17 ก.ย. ชุมชนตรอกมะขาม สน.พลับพลาไชย 1,2
วันที่ 18 ก.ย. ชุมชนวัดโสมนัส วัดโสมนัสราชวรวิหาร วัดสิตาราม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ชั้น 3 โทร. 0 2281 0281 ต่อ 6416 – 6418