ป้อมปราบฯ เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาคลองสตรีจุลนาค


นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แจ้งว่า เขตขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. บริเวณคลองสตรีจุลนาค ถนนนครสวรรค์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พัฒนา คู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเก็บขยะ เก็บเศษวัสดุ กำจัดวัชพืช ตักเลนในคลองเพื่อประสิทธิภาพ ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ การแต่งกายชุดเครื่องแบบจิตอาสา หรือชุดสุภาพพร้อมปฏิบัติหน้าที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 02-281-6117