#มีนบุรี จัดหน่วยเคลื่อนที่ 🐶🐱รณรงค์ #ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า #ฟรี🐰🐵👩🏻‍⚕️


#มีนบุรี จัดหน่วยเคลื่อนที่ 🐶🐱รณรงค์ #ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า #ฟรี🐰🐵👩🏻‍⚕️

>> นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี 🧑🏻‍⚕️แจ้งว่า เขตฯร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 🐱จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 🐭🐹ประจำปี 2563 (รอบที่ 2) 🍀เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวมีนบุรี และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยง ฟรี 😍🤟🏻ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีกำหนดการออกหน่วยบริการ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ดังนี้

- วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ชุมชนร่วมสุข 2 ซอยสามวา 7
- วันที่ 9 กันายายน 2563 ณ ชุมชนรุ่งนภาเพลส ซอยร่มเกล้า 16
- วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์ ซอยสุวินทวงศ์ 36
- วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ หมู่บ้านพี.พี.เฮ้าท์ ซอยคุ้มเกล้า 9
- วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11 ซอยรามอินทรา 123
- วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 ซอยเลียบวารี 85
- วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ชุมชนแสงวิมาน ซอยราษฎร์อุทิศ 26
- วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ หมู่บ้านรุ่งนภาหทัยราษฎร์ ซอยหทัยราษฎร์ 9
- วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา ซอยราษฎร์อุทิศ 21/4
- วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ชุมชนรุ่งนภา 2 ซอยรามคำแหง 194

>> เขตฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ 🐶นำสัตว์เลี้ยงประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม🐹 เช่น สุนัข แมว กระต่าย ฯลฯ ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 📍และขอเตือนผู้ปกครอง เพิ่มความระมัดระวังบุตรหลานไม่ให้คลุกคลีกับสัตว์ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน หรือไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนที่ชัดเจน 🐰หากถูกสัตว์ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายครั้ง เช็ดให้แห้ง ใส่สารละลายไอโอดีนที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือยารักษาแผลสดอื่นๆ 🧑🏻‍⚕️แล้วรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด ☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิกสัตวแพทย์ ศูนย์สาธารณสุข 43 (มีนบุรี) ถนนสีหบุรานุกิจ โทร. 02-914-5822
***********
ปชส. เขตมีนบุรี รายงาน ✏️🗒