#มีนบุรี ขอเชิญร่วมงาน  #ตักบาตรเทโวโรหณะ  3 ตุลาคม นี้ 


 #มีนบุรี ขอเชิญร่วมงาน  #ตักบาตรเทโวโรหณะ  3 ตุลาคม นี้ 

>> นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี   แจ้งว่า สำนักงานเขตมีนบุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี ส่วนราชการ องค์กรเอกชน และพุทธศาสนิกชน จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประจำทุกปี   เพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมอันทรงคุณค่าของคนไทย แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และให้ประชาชนมีโอกาสร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 

>> สำหรับปี 2563 🥕 กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ วัดแสนสุข ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี  เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 7.00 น.เป็นต้นไป  โดยพระสงฆ์-สามเณร เจริญพระพุทธมนต์ และออกรับบิณฑบาต  ซึ่งข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการรับบิณฑบาต  จะนำไปส่งมอบต่อให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในพื้นที่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ ภายในงานมีการจำหน่ายข้าวต้มลูกโยนรูปปลาตะเพียน  ให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญใส่บาตรพร้อมสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองมีนบุรีไปพร้อมกันในโอกาสนี้ด้วย 

>> สำนักงานเขตมีนบุรี  จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 🥼การแต่งกายผู้ร่วมงานชุดสุภาพหรือชุดผ้าไทยโทนสีขาวหรือสีนวล  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 02 540 7901

***********
ปชส. เขตมีนบุรี รายงาน / ภาพประกอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ