#ราชเทวี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระฯ


#ราชเทวี 

📣 ขอเชิญชวนประชาชนเขตราชเทวีเเละพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระพร้อมเเจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้เเก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🚩 ในวันวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 
เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ลานกีฬาพัฒน์ 2 เขตราชเทวี