ชมฟรีมหกรรมดนตรีซิมโฟนี "Tchaikovsky V Concert" โดย Bangkok Metropolitan Orchestra และ KU String Ensemble


กรุงเทพมหานคร โดย กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ร่วมกับ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มนิเวศสุนทรีย์ ขอเชิญชม กิจกรรมสานความร่วมมือทางด้านดนตรี
"Tchaikovsky V Concert"
โดย Bangkok Metropolitan Orchestra และ KU String Ensemble

Program
Sibelius : Finlandia
Pakhmutova : Concerto for Trumpet and Orchestra
Tchaikovsky : Symphony No. 5 in E minor

Conductor : สรพจน์ วรแสง
Soloist : ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล
Artist : ดร.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:00 น. ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(16:15 Pre Concert Talks)

เข้าชมฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 02-2460287