กทม. ร่วมสืบสานฉันทลักษณ์ไทย ผ่านเพลงยาวกลบทฯ จัดงาน"แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย ครั้งที่ 9"


กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับสถาบันไทยปัญญ์สุข และภาคีเครือข่าย -มูลนิธิกสิกรไทย -สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย -สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ -สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย -ร้านบุญทิพย์ธุดงค์เหรียญชัย จัดงาน "แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย ครั้งที่ 9 ผ่านเพลงยาวกลบทฯ " ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวัดโพธิ์) โดยมีคุณเพชรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

-เพื่อส่งเสริมให้เรียนรู้หลักการอ่านฉันทลักษณ์ไทยและนำไปใช้อย่างสมประโยชน์

-ร่วมรับชมงานประกวดการอ่านโครงกลอนกลบทฯเสาระเบียงอุโบสถวัดโพธิ์

พร้อมร่วมรับฟังและเสวนาเกี่ยวกับร้อยกรองโคลงกลอนกลบท ฉันทลักษณ์วัดโพธิ์กับวิถีกวี ฯลฯ

-อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

-อ.ชไมพร แสงกระจ่าง

-ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

-คุณเกศินี จิรวัฒนวงศ์

-ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

-อ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป

อ.นพพร เพริศแพร้ว

และทีมงานจากสถาบันพัฒนศิลป์ พร้อมพิธีกรตลอดงานคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

ภายในงาน

***ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ หนังสือ "ท่องแล้วเท่" สูจิบัตร  เสื้อ และใบประกาศนียบัตร พร้อมอาหารว่าง 2 ช่วง รวมอาหารกลางวัน และได้เรียนรู้การฝึกอ่าน ออกเสียงทำนองเสนาะ    งานนี้ฟรี!!....ตลอดงาน

***กติกา ต้องโทรมาลงทะเบียน สำรองที่นั่ง ก่อนเวลาเริ่มงานนะคะ

***แล้วอย่าลืมเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยไร้โควิด-19 ด้วยค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 093 156 6264 และ095 163 2165