คันนายาวจัดประชุมกรรมการชุมชน พร้อมชวนเลือกซื้อสินค้าชุมชน


 นายชูชาติ พุ่มน้อย  ผู้อำนวยการเขตคันนายาว แจ้งว่า สำนักงานเขตคันนายาว โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชนเขตคันนายาว เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี การประปานครหลวง เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้แทนสถานีดับเพลิงบางชัน ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเขตอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตลาดนัดชุมชนเขตคันนายาว บริเวณห้องโถงชั้น 1 เพื่อส่งเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย
        โดยกำหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 6 พฤจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเสนีวงศ์ 1 ชั้น 5 สำนักงานเขตคันนายาว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทรศัพท์หมายเลข 02 379 9956 - 7 
 .... ทิพวรรณ/ ปชส. เขตคันนายาว  รายงาน ....