ลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยห่างไกลยาเสพติด@ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)


กรุงเทพมหานคร โดย ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนสมาชิก และท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยห่างไกลยาเสพติด พบกิจกรรมซุ้มต่างๆมากมายพร้อมรับชมการแสดงจากชมรมต่างๆ

ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

02 245 4743