สำนักอนามัย ออกหน่วยบริการ คัดกรองสุขภาพประจำปี


#คัดกรองสุขภาพประจำปี 63


ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ร่วมกับ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย

ออกหน่วยให้บริการประชาชนในการคัดกรองสุขภาพประจำปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้เพียงบัตรประชาชนในการลงทะเบียนตรวจ

ณ ที่ทำการศูนย์สุขภาพชุมชน รางไผ่ บางบอน 3 ซอย 8

สอบถามรายลพเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2453 0526 ต่อ 204