เขตสัมพันธวงศ์กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” วันที่ 4 ธันวาคม 2563


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ดังนี้

          1. เวลา 10.00 น. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดปทุมคงคา แขวงสัมพันธวงศ์

          2. เวลา 13.00 น. กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม โดยจิตอาสารวมพลกัน ณ สะพานนี้จงสวัสดิ์ แขวงตลาดน้อย

          ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้นลอย อาคาร 1 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2237 4541 หรือ 0 2233 1224 – 8 ต่อ 7196 (ในวันและเวลาราชการ)