เดินได้ เดินดี ตลอดถนนสนามไชย (City Route)@วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓ | วันนี้-๖ ธ.ค. ๖๓ | มิวเซียมสยาม


วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓ | วันนี้-๖ ธ.ค. ๖๓ | ถ.สนามไชย-มิวเซียมสยาม

เดินได้ เดินดี ตลอดถนนสนามไชย (City Route)

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" พบกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มาบริการให้กับประชาชน เที่ยว ชมฟรี ประกอบด้วย

-บู้ทกิจกรรมย้อนยุคงามอย่างไทย เชิญชวนประชาชนแต่งกายชุดไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามจุดต่างๆ ภายในงาน 

- บู้ทกิจกรรมวาดรูปเหมือน 

- ลูกบอลลม และประดิษฐ์พวงกุญแจ 

-บู้ทกิจกรรมเวทีการแสดงของสภาเด็กและเยาวชน 

- จัดบู้ทกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

- เกมส์ปาเป้า 

- การปั่นจักรยาน 

แล้วอย่าลืมมาตามนัดกันนะจ้ะ