กทม. ชวนแต่งชุดไทย ย้อนยุค ย้อนวัย มาร่วม "กิจกรรมหิ้วปิ่น(โต)มากินกัน" @ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองสามวา


กรุงเทพมหานคร โดย ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญสมาชิกแลผู้สนใจ แต่งชุดไทย ย้อนยุค ย้อนวัย มาเติมสุขร่วมกันใน "กิจกรรมหิ้วปิ่น(โต)มากินกัน" @ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองสามวา พร้อมร่วมกิจกรรมนันทาการ สาระบันเทิงต่างๆมากมายร่วมกันนะคะ

# ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน

เวลา 11.30 - 13.00 น.

ณ อาคารทำการศูนย์ฯ ชั้น 1 ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองสามวา

*******************************

#สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองสามวา

โทร. 02-548-0621

@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองสามวา

#สนส.

#สวท.