ชมดนตรีเถิดชื่นใจ" LIVE สด ทาง Facebook Fanpage : กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพมหานคร


กรุงเทพมหานคร โดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม "ชมดนตรีเถิดชื่นใจ"

LIVE สด ทาง Facebook Fanpage : กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพมหานคร

ใน "กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร"

23 ธันวาคม 2563 16:30 น.

วง Bangkok String Ensemble

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 022460287