ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ของกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19


กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 ของกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19

1.พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรมาประดิษฐานบนมณฑป ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนสักการะ

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.

2.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 40 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

ในวันศูกร์ที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

3.งดการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี***