เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ชุมชนโชฎึก เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ชุมชนโชฎึก ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกวาดฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนน กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ เก็บขยะในคลองผดุงกรุงเกษม และกิจกรรมทาสีขอบถนน โดยจิตอาสารวมพลกัน ณ บริเวณสะพานเจริญกรุง 31 คลองผดุงกรุงเกษม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้นลอย อาคาร 1 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2237 4541 หรือ 0 2233 1224 – 8 ต่อ 7196 (ในวันและเวลาราชการ)