การแสดงดนตรี LIVE ทาง Facebook Fanpage : กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพมหานคร


กรุงเทพมหานคร โดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแสดง

"ชมดนตรีเถิดชื่นใจ"  การแสดงดนตรี LIVE ทาง Facebook Fanpage : กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพมหานคร

ใน"กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร" และ "กิจกรรมแสดงดนตรีเพลงคลาสสิกและเพลงไทยผ่านสื่อออนไลน์”

อังคารที่ 19 มกราคม 2564 16.30 น.

วง Bangkok String Ensemble

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 16.30 น.

วง Bangkok String Ensemble

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 16.30 น.

วง Bangkok Woodwind Quintet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 022460287

อยุ่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ