บางกอกใหญ่พัฒนาทำความสะอาดซอยเพชรเกษม 3


บางกอกใหญ่พัฒนาทำความสะอาดซอยเพชรเกษม 3
วันที่ 21 มกราคม 2564
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด บริเวณซอยเพชรเกษม 3 โดยการเก็บกวาดขยะ พร้อมดายหญ้าข้างซอย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่