#ชื่นชมการแสดงดนตรีแบบ New Normal@ Facebook LIVE !!! วงดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพมหานคร 


กรุงเทพมหานคร โดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ที่ชื่นชอบ ดื่มด่ำเสียงดนตรีซิมโฟนี และออร์เคสตรา แบบ New Normal พบกับ ดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพมหานคร  Facebook LIVE !!!

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี LIVE ทาง Facebook Fanpage : กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพมหานคร
ใน"กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร"
 อังคารที่ 26 มกราคม 2564 15.30 น.
วง Bangkok String Ensemble with Special Guest
 พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 15.30 น.
วง Bangkok Woodwind Quintet
 เสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 15.00 น.
วง Bangkok Brass Quintet+2

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ COVID-19

#Facebook LIVE !!! สุขใจกับเสียงเพลง อย่างปลอดภัย ไร้โควิด-19

****แล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ