เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 2


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานในพื้นที่ ณ ศาลเจ้าไทฮั้ว (ไหหลำ) ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมฯ ได้แก่ ฉีดล้างทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ เทน้ำหมักชีวภาพและจัดเก็บขยะในคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะและรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้จิตอาสารวมพลกัน ณ บริเวณศาลเจ้าไทฮั้ว (ไหหลำ) ริมคลองผดุงกรุงเกษม แขวงตลาดน้อย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้นลอย อาคาร 1 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2237 4541 หรือ 0 2233 1224 – 8 ต่อ 7196 (ในวันและเวลาราชการ)