สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 3"


สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 3"

8 วัน 8 หัวข้อ กับ 10 ผู้เชี่ยวชาญในสายงานดิจิทัล...ในคอร์สเดียว ได้ทั้งความเข้าใจ และกลับไปทำได้จริง

- มองเห็นภาพกว้างของการเดินทางจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคดิจิทัล
- มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
- ฝึกการเจาะใจและเข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
- เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
- เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ การวาง KPI
- เข้าใจการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
- DATA มีผลต่อการ Run Business อย่างไร-
- เข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์ในการใช้ Digital Media
- เรียนรู้และเข้าใจ การวางแผนการตลาดดิจิทัลจาก Workshop
- เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ทำได้จริง

โดยวิทยากร: ผู้เชียวชาญในสายงานดิจิทัล

  • คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล / Strategic Planning Director &Co-Founder of BrandBaker Co.,Ltd.
  • ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย / COO, MD of INTAGE Thailand
  • คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน / Consultant, CHief Strategist-Cheevamitr SE
  • คุณเมธี จารุมณีโรจน์ / Managing Partner of BrandAholics
  • คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย / Performance media & Digital solution Director of Dentsu X Thailand
  • คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข / Director ,Digital Marketing Program School of Business Administration, Bangkok University
  • ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ / กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ / หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร, กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน / CEO ,Answer Thailand & Co-Founder "AMATA"
  • คุณณัฐพล ม่วงทำ / เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing

เริ่มอบรม 30 มกราคม – 13 มีนาคม 2564 ณ. VIE Hotel Bangkok – Mgallery

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ลงทะเบียนได้ที่ : www.marketingthai.or.th

เริ่มอบรม : 30 มกราคม - 13 มีนาคม 2564
สถานที่ : VIE Hotel Bangkok - Mgallery

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
Tel. 02-679-7360-3
Line ID : @matsociety (อย่าลืมใส่ @ข้างหน้า)
Website : http://www.marketingthai.or.th
Facebook : MAT Society