เสาร์ 27 มี.ค. 64 เรามีนัด "ปิดไฟที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง" ตั้งแต่ 2 ทุ่มครึ่ง ถึง 3 ทุ่มครึ่ง


เสาร์ 27 มี.ค. 64 เรามีนัด "ปิดไฟที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง" ตั้งแต่ 2 ทุ่มครึ่ง ถึง 3 ทุ่มครึ่ง ก็ช่วย save โลกแบบ new normal ได้นะ