@เขตประเวศ ขอเชิญร่วมกิจกรรม "หิ้วปิ่นโต สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ" ณ วัดทุ่งเศรษฐี


วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ ขอเชิญชวน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด พร้อมประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรม  "หิ้วปิ่นโต สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ" ครั้งที่ 6/2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ วัดทุ่งเศรษฐี  ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต)  แก่พระสงฆ์ โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมใสาหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing ) ดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)