เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานในพื้นที่ ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เนื่องในวันจักรี และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีกิจกรรมฯ ได้แก่ กิจกรรมเช็ดถูทำความสะอาดพระอุโบสถ กิจกรรมกวาดล้างทำความสะอาดพื้น และกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ ทั้งนี้จิตอาสารวมพลกัน ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ถนนทรงวาด แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้นลอย อาคาร 1 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2237 4541 หรือ 0 2233 1224 – 8 ต่อ 7196 (ในวันและเวลาราชการ)