KANOM CHAN thai desserts bar


“เมื่อก่อนเป็นขนมของแม่ แต่ตอนนี้เป็นขนมของฉัน” แต่ไม่ใช่ฉันที่มีแค่คนเดียว เพราะเป็นฉันที่รวมกันระหว่างคนสองคน จับความฝันของเขาผสมเข้ากับความชอบของเขาอีกคน เกิดเป็นคาเฟ่ของเรา ที่ชื่อว่า ‘ขนมฉัน’

ทันทีที่ก้าวเข้ามา แม้หลับตาก็รู้ได้ว่าที่นี่เป็นคาเฟ่ที่เน้นความเป็นไทย เพราะเสียงดนตรีทำนองไทยๆ กำลังดังคลอไปทั้งร้าน เมื่อลืมตาก็จะพบการตกแต่งด้วยบรรยากาศแบบไทยบ้าน ทั้งเครื่องสาน ผ้าขาวม้า กระทั่งแคร่ไม้ และอื่นๆ ที่ประยุกต์เข้ากับความโมเดิร์นเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ด้วย

คล้ายกับเป็นวัฒนธรรมไทยที่เมื่อแขกมาถึงบ้านก็ต้องต้อนรับด้วยน้ำเย็นๆ ให้ชื่นใจ คมน์ เทพปรีชาสกุล หรือพี่แตงโม และณัฐพล แสนจินดา หรือพี่บิ๊ว เจ้าของร้าน ก็ต้อนรับด้วยเวลคัมดริ๊งก์เป็นน้ำกระเจี๊ยบและน้ำใบเตยให้ลูกค้าทุกคนก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากได้ดื่มน้ำดื่มท่าให้หายเหนื่อย และรอขนมมาเสิร์ฟ สองหนุ่มก็เล่าที่มาของการเปิดคาเฟ่ขนมไทยบนรูฟท็อปที่ชั้น 5 ของโรงแรม ณ บางลำพูให้เราฟัง11:00 - 00:00 น.
ถนน พระสุเมรุ แขวง ชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200