รวมวิธีสมัครใช้บริการ Food Delivery ช่องทางให้ร้านค้าส่งอาหารได้ในวิฤต Covid-19


วิกฤติ COVID-19 เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในเวลานี้ ผลพวงจากความรุนแรงของการแพร่ระบาดส่งผลให้การใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆ ต้องหยุดชะงักลง และหาวิธีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่ลดการพบปะผู้คนให้น้อยลงมากที่สุด เทคโนโลยีถูกนำมาใช้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง นั่นรวมไปถึงการที่หลายองค์กรเริ่มออกนโยบาย Work from Home เพื่อลดการพบปะผู้คน

นั่นหมายความว่าผู้คนจะใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตการณ์ระบาดในครั้งนี้ และไม่เป็นผลดีต่อหลายธุรกิจที่ต้องการให้ผู็คนออกมานอกบ้าน เช่น ร้านอาหาร ทว่าก็ยังโชคดีที่ปัจจุบันมีบริการ Food Delivery ที่ช่วยให้ร้านอาหารสามารถจัดส่งอาหารเข้าถึงบ้านแต่ละหลังได้สะดวก หากแต่ร้านอาหารระดับ Micro SMEs บางร้านก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถใช้บริการ Food Delivery เหล่านี้ได้

นี่คือการรวมวิธีสมัครใช้บริการ Food Delivery สำหรับร้านค้าที่ต้องการส่งอาหารไปถึงมือลูกค้าที่บ้าน โดยเฉพาะ 4 ค่ายใหญ่ท้ัง LINE MAN, GRAB, Get และ Food Panda ซึ่งมีผู้นิยมใช้บริการมากที่สุด

ก่อนจะทราบวิธีการสมัคร ขอแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับระยะเวลาการสมัคร
จากการประกาศของภาครัฐ เชื่อว่าจะทำให้มีร้านค้าจำนวนมากต้องการเข้ามาใช้บริการ Food Delivery เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ถึงแม้ระยะเวลาที่ใช้ในการรับสมัครจะถูกกำหนดจากแพลตฟอร์มของแต่ละเจ้า เชื่อว่าขั้นตอนและระยะเวลาก็ยังขึ้นอยู่กับปริมาณร้านค้าที่สมัครเข้ามาใช้บริการ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน เชื่อว่าผู้ให้บริการ Food Delivery อาจจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาหรือดำเนินการล่าช้ากว่าเดิม ซึ่งยังไม่นับความล่าช้าที่อาจมีมาแต่เดิม