ข่าวร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก


ร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (14 ม.ค. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษผู้แทนกองทัพบก กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวง กรมอนามัย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าพระยาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)  โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำผู้ร่วมประชุมชมการสาธิตการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง บริเวณลานคนเมืองด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวภายหลังการประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ห่วงใยปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในกรุงเทพฯ จึงได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กองทัพบก กองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบังคับการตำรวจจราจร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวง กรมอนามัยเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งขณะนี้พบว่าในพื้นที่กว่า 30 เขตมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปริมาณเกินกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือมีความเข้มข้นเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยในวันนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (N95) ประมาณ 10,000ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต 2,000 ชิ้น พื้นที่สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตธนบุรีเขตจตุจักร เขตบางกะปิ เขตบางขุนเทียน และบริเวณย่านราชประสงค์ จุดละ 1,000 ชิ้นและจะฉีดพ่นน้ำด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง บริเวณสวนลุมพินี และสวนจตุจักร เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5นอกจากนี้ในกลางคืนเมื่อปัญหาการจราจรคลี่คลายกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยทหารจะล้างทำความสะอาดถนน ผิวการจราจรเพื่อลดฝุ่นละอองอีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้ขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  ที่เกิดขึ้น 60%เกิดเครื่องยนต์ดีเซล โดยเฉพาะรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์สภาพเก่ามีควันดำกรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร จัดตั้งจุดตรวจรถควันดำหากตรวจพบรถยนต์ที่มีควันดำเกินมาตรฐานจะแจ้งให้เจ้าของหยุดใช้และนำรถไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้มีควันดำซึ่งเป็นสาเหตุของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  สำหรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)อีก 35% เกิดจากการเผาขยะ หญ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง ในที่โล่งแจ้ง ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑลได้รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการกระทำ ในส่วนของตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกวดขันห้ามรถบรรทุกวิ่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนื่องจากเครื่องยนต์รถบรรทุกเองเป็นสาเหตุหนึ่งของการสร้างปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)และการใช้รถบรรทุกในชั่วโมงเร่งด่วนยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาการจราจรแออัด คับคั่งซึ่งเป็นสาเหตุทางอ้อมให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อีกด้วย  อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือเจ้าของรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ก่อนนำมาใช้เพื่อไม่ก่อให้เกิดควันดำจากท่อไอเสียรวมทั้งขอความร่วมมืองดการเผาขยะ หญ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง และขอความร่วมมือไซต์งานก่อสร้างรถไฟฟ้าช่วยคืนพื้นผิวจราจรบางส่วน เพื่อให้การจราจรบริเวณจุดก่อสร้างสามารถระบายรถได้ดียิ่งขึ้นอันจะเป็นการลดการสะสมฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) รวมทั้งขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยหากมีความจำเป็นต้องออกไปประกอบกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย เด็ก คนชราและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เว็บอ้างอิง : http://www.prbangkok.com/