ชวนประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้ สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวใน กทม.


       (28 ม.ค. 62) นายชาตรี   วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวความร่วมมือการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้ สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้ สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้  รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ100,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนมีวินัยในการทิ้งขยะถูกที่ ถูกเวลา ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” และนโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแนวคิดในการกำหนดจุดทิ้งขยะบนถนนสายหลัก สายรอง ชุมชน และริมคลอง โดยติดป้ายแสดงรายละเอียด วัน เวลาทิ้งขยะ และเวลาเข้าจัดเก็บที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะในพื้นที่ Street Food ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมาก 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และตัดสินการประกวด ซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สำหรับแบบที่ชนะการประกวด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จะนำไปจัดทำคอกกั้นขยะพับได้จากพลาสติกรักษ์โลกตามแบบที่ชนะ ซึ่งผลิตจากพลาสติกที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด พร้อมมอบคอกกั้นขยะให้กรุงเทพมหานครไว้ใช้ประโยชน์เพื่อติดตั้งทดแทนคอกกั้นขยะเดิม หรือติดตั้งเพิ่มในจุดที่มีความเหมาะสมต่อไป

จึงขอเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจร่วมประกวดคอกกั้นขยะดังกล่าว โดยดาวน์โหลดใบสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.irpc.co.th ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562 โดยกำหนดส่งผลงานการออกแบบ พร้อมการนำเสนอ อธิบาย แนวคิด ในการออกแบบ และวิธีการในการใช้งานให้ชัดเจน พร้อมส่งไฟล์ต้นฉบับ ได้ทาง E-mail: bkkbeautiful@gmail.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 mb) หรือทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเอง โดยพิมพ์แบบในกระดาษขนาด A3 ขึ้นไป พร้อมส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ CD/DVD มายัง ส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี  ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.irpc.co.th หรือโทร. 0 2765 7900

-------------------------------

ที่มา : www.prbangkok.com