เห็นผลทันที เครื่องบินเล็ก พ่นละอองน้ำ 300 ลิตร ‘พระราม 2’ ค่าฝุ่น PM2.5 ลดลงครึ่งหนึ่ง