ค่าฝุ่น PM2.5 ทุกพื้นที่ อยู่ในระดับดี เข้าเกณฑ์ปลอดภัย


ค่าฝุ่น PM2.5 ทุกพื้นที่ อยู่ในระดับดี เข้าเกณฑ์ปลอดภัย และสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ครับ
ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ต่อเนื่องพบว่า ทุกพื้นที่เข้าสู่เกณฑ์ปลอดภัยแล้วครับ คุณภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสีฟ้า คือ คุณภาพดีมาก จำนวน 16 เขต สีเขียว คุณภาพดี จำนวน 6 เขต และสีเหลือง คุณภาพปานกลาง จำนวน 2 เขต ได้แก่ เขตวังทองหลาง และเขตบางเขน แต่ก็ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติครับ
แม้คุณภาพอากาศจะดีขึ้น แต่จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ ได้คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ. 62) ปริมาณฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบางพื้นที่ ซึ่งเราก็ไม่ประมาทครับ ยังเดินหน้ามาตรการลดฝุ่นละอองอย่างเข้มข้น อีกทั้งภาคเอกชนและหลายๆ หน่วยงานยังได้ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งสปริงเกอร์พ่นละอองน้ำบนอาคาร เพื่อจับฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นในอากาศให้การหายใจสะดวกขึ้น ขณะที่อาคารสูงบางแห่งได้อนุญาตให้กทม.ใช้พื้นที่ดาดฟ้าอาคารติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูง เพื่อช่วยจับฝุ่นละอองทางอากาศ อาคารบางแห่ง เช่น ตึกใบหยก ก็ขอการสนับสนุนอุปกรณ์จากกทม.ร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารด้วยครับ
จากผลการปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง และทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษ พร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหา ผมเชื่อว่าคุณภาพในอากาศของกรุงเทพฯ จะดีและปลอดภัยในทุกวันครับ
www.bangkokairquality.com