การดำเนินงานรอบเช้าวันที่ 9 ก.พ. 62 ศูนย์แก้มลพิษ กทม. แจ้งสถานการณ์ฝุ่น


ศูนย์แก้มลพิษ กทม. แจ้งสถานการณ์ฝุ่นและการดำเนินงานรอบเช้า 9 ก.พ. 62
เช้านี้ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ สามารถทำกิจกรรมและท่องเที่ยวได้ตามปกติ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมมือลดฝุ่น PM2.5 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี
อ่านต่อที่... http://www.prbangkok.com/…/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0…