กทม.อบรมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. ในพื้นที่กรุงเทพฯ


กทม.อบรมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ถูกต้องตามที่ กกต.กำหนด
(9 ก.พ. 62) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ทั้ง 50 สำนักงานเขต ระหว่างวันที่ 9 - 10 ก.พ. 62 โดยสำนักงานปกครองและทะเบียน เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีนายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธนิต ตันบัวคลี่ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน ผู้อำนวยการเขต ตลอดผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
อ่านเพิ่มเติม…กทม.อบรมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ถูกต้องตามที่ กกต.กำหนด http://www.prbangkok.com/…/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0…