ศูนย์แก้มลพิษ กทม. แจ้งสถานการณ์ฝุ่นและการดำเนินงานรอบเช้า 10 ก.พ. 62


ศูนย์แก้มลพิษ กทม. แจ้งสถานการณ์ฝุ่นและการดำเนินงานรอบเช้า 10 ก.พ. 62


ปริมาณฝุ่น PM2.5 เช้านี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่
      (10 ก.พ. 62) ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ดังนี้ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลงจากเมื่อวาน (9 ก.พ. 62) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจวัดได้  13 - 39  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ในระดับสีฟ้า สีเขียว และสีเหลือง โดยมีพื้นที่ระดับสีฟ้า จำนวน 35 เขต ระดับสีเขียว จำนวน 14 เขต และระดับสีเหลือง 1 เขต ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้ จากผลการตรวจวัดและคาดการณ์ลมชั้นบนของสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ พบว่า ลมใกล้ผิวดินเป็นลมทิศใต้ ยังคงพัดปกคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีกำลังอ่อนลงเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ และคาดว่าในวันพรุ่งนี้ (11 ก.พ. 62) เวลา 07.00 น. ทิศทางยังไม่เปลี่ยนแปลง กำลังแรงขึ้นเล็กน้อย