ขอเชิญรับฟังวิธีรับมือ PM2.5 และการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย


ขอเชิญรับฟังวิธีรับมือ PM2.5 และการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย

กทม.ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน รับฟังวิธีรับมือ PM 2.5 และดูแลสุขภาพด้วยความเข้าใจ ในวันจันทร์ที่ 11 ก.พ.62 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 รพ.กลาง โดย ศาตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติ NIDA และ พญ.ชุลีกร โสอุดร นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร เพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันในการป้องกันตัวเอง ไม่ตื่นตระหนก และยังสามารถส่งต่อความรู้ที่ได้รับไปยังคนใกล้ชิดอีกด้วยครับ

ที่มา https://www.facebook.com/aswinkwanmuang/