ศูนย์แก้มลพิษ กทม. แจ้งสถานการณ์ฝุ่นและการดำเนินงานรอบเช้า 13 ก.พ. 62


เช้านี้ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 3 เขต หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัย
   วันที่ 13 ก.พ. พศ 2562 ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและข้อมูลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ดังนี้ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 13 ก.พ. 62 ณ เวลา 08.00 น. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน (12 ก.พ. 62) สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจวัดได้ 27 – 67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐาน 3 พื้นที่ (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) คือ เขตหลักสี่ มีค่าเท่ากับ 54 มคก./ลบ.ม. เขตบางเขน มีค่าเท่ากับ 67 มคก./ลบ.ม. และเขตบางพลัด มีค่าเท่ากับ 51 มคก./ลบ.ม. โดยคุณภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีเขียว จำนวน 2 เขต ระดับสีเหลือง จำนวน 19 เขต จะมีเพียงบางพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ ระดับสีส้ม จำนวน 3 เขต ควรหลีกเลี่ยงหรือลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ขณะอยู่กลางแจ้ง

แหล่งที่มา http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzNTk4?fbclid=IwAR3hwJy8PpebEeBnMy5EtutUyKf_gUXd94Nyyqa4Tk2TKCCITSNOst0i_Zk#.XGOYkpRRlno.lineme