แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


14 ก.พ.62 ณ ห้องสุทัศน์ กทม. : นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายยูกิฮิโนะ นูโนมูระ (Mr. Yukihiko Nunomura) สมาชิกคณะผู้บริหารอาวุโส และกรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิกเกมส์ กรุงโตเกียว พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

แหล่งที่มา http://www.prbangkok.com/th/