ชวนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ก่อนเข้าคูหา


(26 ก.พ.62) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562  มีการแบ่ง ส.ส. เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ซึ่งทั่วประเทศมีเขตการเลือกตั้งทั้งสิ้น 350 เขต มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครฯ ทั้งสิ้น 81 พรรค และมีผู้สมัครฯ รวมกว่า 11,000 คน และ 2) ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครฯ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วมีสิทธิส่งผู้สมัครฯ แบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละ 1 บัญชี จำนวนผู้สมัครฯ บัญชีละ ไม่เกิน 150 คน  ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเขตการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 30 เขต มีผู้สมัครฯ รวมกว่า 900 คน จากพรรคการเมือง จำนวน 51 พรรค ซึ่งนับเป็นสถิติใหม่ของการจัดการเลือกตั้งของประเทศไทยที่มีจำนวน พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

http://www.prbangkok.com/th/election-2562/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ3ODI5