ส่งเสริมการศึกษาเด็กนักเรียนสังกัด กทม. เร่งแก้ปัญหาด้านการอ่าน


(26 ก.พ. 62) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 2/562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา 50 สำนักงานเขต และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

แหล่งที่มา http://www.prbangkok.com/th/