อย่าลืม พกบัตรฯ ไปใช้สิทธิ “เลือกตั้งทั้งที เลือกคนดีเข้าสภา"


เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ โดยต้องมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน อาทิ ใบขับขี่ พาสสปอร์ต เป็นต้น เพื่อไปแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 แหล่งที่มา  http://www.prbangkok.com/…/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0