รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรุงเทพมหานคร


28 ก.พ.62) ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 : เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรุงเทพมหานคร ในส่วนของสถานที่ โดยมี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงและเตรียมพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จำนวน 13 ถนน โดยรองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเดือนมี.ค.

แหล่งที่มา www.prbangkok.com