กทม. ปลูกต้นไทรเกาหลี 3,500 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดมลพิษในสวนจตุจักร


28 ก.พ. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดมลพิษฝุ่นละออง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชนเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดมลพิษในพื้นที่ต่างๆ โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาคเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สวนจตุจักร เขตจตุจักร แหล่งที่มา ที่มา: http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4NjM5