ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง


ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง 20-46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดี-ปานกลาง
กรมอุตุนิยมวิทยา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุม ภาคกลาง กทม.และปริมณฑล มีกำลังอ่อน และพรุ่งนี้ ลมแรงขึ้นเล็กน้อย ทิศทางยังไม่เปลี่ยนแปลง อากาศร้อน ระดับเพดานการผกผันของอุณหภูมิ ยังขยายสูง การลอยตัวและการไหลเวียนของอากาศดี ผลกระทบต่อฝุ่นละอองและหมอกควัน การสะสมของฝุ่นละอองมีน้อย บริเวณ กทม.และปริมณฑล
ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์www.bangkokairquality.com